หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 10
2 คณิตศาสตร์ 8
3 วิทยาศาสตร์ 14
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 12
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 5
6 ศิลปะ 63
7 กิจกรรมท้องถิ่น 0
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 29
9 ภาษาต่างประเทศ 14
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) 122
12 การศึกษาพิเศษเฉพาะทาง 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]