หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000112 8.110 การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 8
2 000114 8.120 การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 8
3 000119 8.130 การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
4 000116 8.140 การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
5 000118 8.150 การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
6 000192 8.160 การเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
7 000193 8.170 การเขียนคำศัทพ์ตามคำบอก ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
8 000121 8.210 การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
9 000122 8.220 การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
10 000123 8.230 การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
11 000195 8.240 การสะกดคำตามคำบอก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
12 000196 8.250 การสะกดคำจากคำบอก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
13 000124 8.310 การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
14 000125 8.320 การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
15 000126 8.330 การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
16 000127 8.410 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
17 000128 8.420 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
18 000129 8.430 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]