หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000058 6.110 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
2 000059 6.120 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
3 000060 6.130 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
4 000061 6.210 การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย ทีม 2 คน/ครู 2 คน 8
5 000062 6.220 การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
6 000063 6.310 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
7 000064 6.320 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
8 000065 6.330 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
9 000067 6.410 การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย เดี่ยว/ครู 1 คน 7
10 000068 6.420 การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย เดี่ยว/ครู 1 คน 6
11 000069 6.510 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
12 000070 6.520 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
13 000072 6.530 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
14 000073 6.540 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
15 000074 6.550 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
16 000075 6.560 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
17 000077 6.610 วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
18 000079 6.710 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
19 000080 6.720 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
20 000081 6.730 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
21 000082 6.740 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
22 000084 6.750 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
23 000085 6.760 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
24 000086 6.770 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
25 000088 6.810 วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
26 000089 6.820 วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
27 000091 6.830 วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
28 000092 6.840 วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
29 000093 6.910 รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
30 000094 6.920 รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
31 000095 6.930 รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
32 000096 6.940 รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
33 000097 6.951 ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
34 000098 6.961 การแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 8 คน/ครู 3 คน 1
35 000100 6.971 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
36 000101 6.972 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
37 000102 6.973 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
38 000103 6.974 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
39 000105 6.975 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
40 000106 6.976 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
41 000176 6.977 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 3
42 000177 6.978 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 2
43 000178 6.979 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 1
44 000108 6.981 รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
45 000109 6.982 รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 4
46 000110 6.983 รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]