หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000001 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 36 73 43
2 000002 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 24 50 40
3 000003 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 23 31 30
4 000004 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 31 59 31
5 000005 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 48 116 77
6 000006 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 52 90 73
7 000007 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 37 93 45
8 000008 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 29 43 30
9 000009 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 47 112 75
10 000010 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี 41 91 49
11 000011 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 38 108 65
12 000012 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 32 93 57
13 000013 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 38 103 64
14 000014 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 30 80 47
15 000015 โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี 31 56 42
16 000016 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี 28 50 34
17 000017 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 18 49 26
18 000018 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 3 4 4
19 000019 โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 26 33 27
20 000020 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช 14 31 24
21 000021 โรงเรียนประชาบดี 15 40 16
22 000022 โรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรี 0 0 0
รวม 641 1405 899
2304

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]