หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-rayong62

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาพิเศษ(เฉพาะทาง)
ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

 

000006 ศิลปะ

1.  000058 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 2.  000059 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
3. 000060 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 4.  000061 การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
5.  000062 การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 6.  000063 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
7.  000064 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 8.  000065 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
9.  000067 การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 10.  000068 การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
11.  000069 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 12.  000070 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
13.  000072 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 14. 000073 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
15.  000074 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 16.  000075 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
17.  000077 วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 18.  000079 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
19. 000080 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 20.  000081 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
21. 000082 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 22.  000084 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
23.  000085 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 24.  000086 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
25.  000088 วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 26.  000089 วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
27.  000091 วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 28. 000092 วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
29.  000093 รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30.  000094 รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
31.  000095 รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 32.  000096 รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
33.  000097 ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 34.  000098 การแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
35.  000100 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 36.  000101 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
37. 000102 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 38.  000103 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
39.  000105 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 40.  000106 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
41.  000176 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 42.  000177 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
43.  000178 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6 44.  000108 รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
45.  000109 รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 46.  000110 รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]