หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-rayong62

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาพิเศษ(เฉพาะทาง)
ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

 

000001 ภาษาไทย

1.  000001 การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 2.  000002 เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6
3.  000003 เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 4.  000004 เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
5.  000005 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 6.  000006 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
7.  000007 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 8.  000008 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
9. 000009 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 10.  000010 จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
11.  000011 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 12.  000012 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
13.  000013 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 14.  000014 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
15.  000015 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 16. 000016 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
17.  000017 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 18.  000018 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
19.  000019 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 20.  000170 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
21.  000171 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 22. 000172 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
23.  000020 เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 24.  000021 เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
25.  000022 เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 26.  000023 การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
27.  000024 การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 28.  000025 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
29.  000026 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30. 000027 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
31.  000028 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 32.  000029 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
33.  000030 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 34.  000031 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
35. 000032 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 36.  000173 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
37.  000174 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 38.  000175 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
39. 000033 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 40. 000036 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
41. 000037 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 42.  000179 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
43.  000180 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 44.  000181 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
45.  000160 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 46.  000161 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
47.  000162 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 48.  000163 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
49.  000164 การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 50.  000165 การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
51.  000166 การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 52.  000167 ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
53.  000168 ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 54. 000169 ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]