เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
12 ธ.ค. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
   
 

ประกาศ

การแข่งขันสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทางโรงเรียนระยองปัญญานุกูลได้จัดเตรียมโปรแกรมไว้ให้ดังนี้

ห้องคอมพิวเตอร์ 2 (สำหรับนักเรียนที่มีความทางสติปัญญาและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน)

- Windows 7

- Microsoft office 2010

- Adobe Dream weaver cs3

- Adobe Flash cs3

- Adobe Photoshop cs4

- Dreamweaver 8

- Marcomedia flash 8

- Editplus 3.0

 

 

 
 

ประกาศ

การแข่งขันสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทางโรงเรียนระยองปัญญานุกูลได้จัดเตรียมโปรแกรมไว้ให้ดังนี้

ห้องคอมพิวเตอร์ 1 (สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น)

- Windows xp

- Microsoft office 2007

- Adobe Dream weaver cs3

- Adobe Flash cs3

- Adobe Photoshop cs5

- Dreamweaver 8

- Marcomedia flash 8

- Editplus 3.0

 

 

 
 

ประกาศ

ทางโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ผู้ดูแลระบบได้ปิดการลงทะเบียนการแข่งขันแล้ว ขอให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน จัดพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และผู้ฝึกสอนของแต่ละโรงเรียน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการรายงานตัวในวันแข่งขัน

 
 

แจ้งแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รายการที่  41 - 43  (ประเภทบกพร่องทางการเห็น) จากทีม 3 คน  แก้ไขเป็นประเภทเดี่ยว  ระดับชั้นละ  1  คน 

 
 

เปิดรับสมัคร ลงทะเบียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกการศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)  ตั้งแต่วันนี้  และปิดรับสมัครวันที่ 15  พฤศจิกายน  2555  โดยใช้ Username Password ที่ทางเจ้าภาพจัดส่งให้ หากมีปัญหาติดต่อ ครูชุติมา  ฐิติกรนวัต  เบอร์โทร 086-8425529   email : timalovly@hotmail.co.th  ผู้ประสานงาน

 
 

เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)

1. การศึกษาพิเศษ ภาคกลาง และตะวันออก http://art62.sillapa.net/ss-rayong62
2. การศึกษาพิเศษ ภาคอีสาน http://art62.sillapa.net/ss-esan62
3. การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ http://art62.sillapa.net/ss-north62
4. การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ http://art62.sillapa.net/ss-phuket62
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

คำอธิบายทำความเข้าใจรายละเอียดในกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
การส่งทีมการประกวด การสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ระดับภาค
สื่อประกอบการศึกษา วิชาประวัติศาสตร์
ตอบข้อหารือการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ทำความเข้าใจ การแข่งขัน Cross word A Math คำคม ซูโดกุ
เพลงที่ใช้ในการแข่งขันวงดนตรีไทย
รายละเอียด การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี (ขยายเวลารับโครงร่างโครงงานภายใน 30 ก.ย. 2557)
Download ไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และแบบบันทึกคะแนน
ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ประกาศนโยบายฉบับใหม่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
ประกาศพิธีมอบรางวัล OBEC AWARDS
แจ้งการอบรม admin ของเขตพื้นที่
การประชุม Administrator สพฐ.โปรแกรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 22
จำนวนทีม 641
จำนวนนักเรียน 1,405
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 900
จำนวนกรรมการ 785
ครู+นักเรียน 2,305
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,090
ประกาศผลแล้ว 155/196 (79.08%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ