หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ความพิการเฉพาะทาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคใต้
ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000034 เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เวทีกลาง 19 ธ.ค. 2555 12.30-13.30
-
2 000035 เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น เวทีกลาง 19 ธ.ค. 2555 10.00-11.00
-
3 000038 เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น เวทีกลาง 19 ธ.ค. 2555 11.00-12.00
-
4 000191 เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น เวทีกลาง 19 ธ.ค. 2555 11.00-12.00
-
5 000045 กิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย เวทีกลาง 19 ธ.ค. 2555 15.00-16.30
-
6 000049 การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น เวทีกลาง 19 ธ.ค. 2555 14.00-15.00
-
7 000194 การเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น เวทีกลาง 19 ธ.ค. 2555 15.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]