ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 64 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 49 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 48 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 38 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 26 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 22 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 8 เข้าร่วม 9  

หมายเหตุ :
ลำดับที่ 1 นายชาตรี นันตรี
ลำดับที่ 2 เด็กหญิงอรพิน เพ็งนุ่ม
ลำดับที่ 3 เด็กชายพงษ์เทพ พรหมศิริ
ลำดับที่ 4 นางสาวอัญชลี เหมือนหมาย
ลำดับที่ 5 นายกานต์ แล่แพ่ง
ลำดับที่ 6 นางสาวจิตติมา คันธา
ลำดับที่ 7 เด็กหญิงสุกัญญา พินิ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน