ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 32 เข้าร่วม 8  

หมายเหตุ :
ลำดับที่ 1 นางสาวอัญชลี
ลำดับที่ 2 เด็กหญิงอรพิน
ลำดับที่ 3 เด็กหญิงชนิดาภา
ลำดับที่ 4 นางสาวจิตติมา
ลำดับที่ 5 เด็กหญิงสุกัญญา
ลำดับที่ 6 เด็กหญิงชรินดา
ลำดับที่ 7 นายกานต์
ลำดับที่ 8 เด็กหญิงเมทินี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน