ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 58 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 35 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 20 เข้าร่วม 7  

หมายเหตุ :
ลำดับที่ 1 นางสาวจิตติมา คันธา
ลำดับที่ 2 อรพิน เพ็งนุ่ม
ลำดับที่ 3 อัญชลี เหมือนหมาย
ลำดับที่ 4 ธารีณี ปรีเปรม
ลำดับที่ 5 กานต์ แล่แพ่ง
ลำดับที่ 6 ชรินดา เครืออินตา
ลำดับที่ 7 ณรงค์พล อินจันทร์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน