หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-north62

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2555

 

000007 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  000147 การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 2.  000148 การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
3.  000149 การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 4.  000150 การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
5.  000151 การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 6.  000152 โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
7.  000153 โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 8.  000154 โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
9.  000155 โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 10.  000156 โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
11.  000157 โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 12.  000158 โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
13.  000159 โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 14.  000054 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
15.  000057 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 16.  000066 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
17.  000071 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 18.  000076 งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
19.  000078 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 20.  000185 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
21.  000083 งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 22.  000087 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
23.  000090 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 24.  000099 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
25.  000104 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 26.  000107 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
27.  000186 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 28.  000111 การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
29.  000113 การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30.  000115 การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
31.  000117 การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 32.  000120 การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
33.  000187 การทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 34.  000130 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
35.  000131 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 36. 000132 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
37. 000133 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 38.  000134 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
39.  000135 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 40.  000136 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
41.  000137 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 42.  000138 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
43. 000139 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 44.  000140 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
45.  000141 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 46.  000142 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
47.  000143 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 48.  000144 การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
49.  000145 การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 50.  000146 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]