หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-north62

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2555

 

000001 ภาษาไทย

1.  000001 การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 2.  000002 เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6
3.  000003 เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 4.  000004 เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
5.  000005 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 6.  000006 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
7.  000007 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 8.  000008 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
9.  000009 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 10.  000010 จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
11.  000011 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 12.  000012 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
13.  000013 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 14.  000014 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
15.  000197 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 16.  000015 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
17.  000016 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 18.  000017 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
19.  000018 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 20.  000019 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
21.  000170 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 22.  000171 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
23.  000172 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 24.  000020 เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
25.  000021 เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 26.  000022 เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
27.  000023 การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 28.  000024 การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
29.  000025 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 30.  000026 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
31.  000027 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 32.  000028 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
33.  000029 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 34.  000030 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
35.  000031 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 36.  000032 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
37.  000173 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 38.  000174 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
39.  000175 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 40.  000033 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
41.  000036 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 42.  000037 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
43.  000179 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 44.  000180 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
45.  000181 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 46.  000160 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
47.  000161 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 48.  000162 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
49.  000163 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 50.  000164 การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
51.  000165 การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 52.  000166 การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
53.  000167 ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 54.  000168 ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
55.  000169 ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]