ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป.ตรัง เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป.ตรัง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป.ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.ตรัง เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป.ตรัง เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป.ตรัง เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป.ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดควนไทร สพป.ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป.ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป.ตรัง เขต 2 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป.ตรัง เขต 2 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป.ตรัง เขต 2 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนกมลศรี สพป.ตรัง เขต 2 30 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สพป.ตรัง เขต 2 30 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป.ตรัง เขต 2 30 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป.ตรัง เขต 2 30 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน