หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตรัง เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 66 43 65.15% 15 22.73% 7 10.61% 1 1.52% 66
2 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 66 42 63.64% 12 18.18% 9 13.64% 3 4.55% 66
3 โรงเรียนบ้านคลองมวน 90 35 39.33% 24 26.97% 23 25.84% 7 7.87% 89
4 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 61 30 52.63% 4 7.02% 14 24.56% 9 15.79% 57
5 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 74 26 38.24% 19 27.94% 11 16.18% 12 17.65% 68
6 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 61 25 41.67% 15 25% 11 18.33% 9 15% 60
7 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 46 24 52.17% 7 15.22% 12 26.09% 3 6.52% 46
8 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 58 23 40.35% 15 26.32% 10 17.54% 9 15.79% 57
9 โรงเรียนประชาวิทยา 39 22 56.41% 5 12.82% 7 17.95% 5 12.82% 39
10 โรงเรียนบ้านต้นปรง 49 21 45.65% 10 21.74% 7 15.22% 8 17.39% 46
11 โรงเรียนวัดควนเมา 42 20 47.62% 13 30.95% 8 19.05% 1 2.38% 42
12 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 49 20 40.82% 12 24.49% 13 26.53% 4 8.16% 49
13 โรงเรียนบ้านควนพญา 39 19 50% 10 26.32% 6 15.79% 3 7.89% 38
14 โรงเรียนบ้านลำภูรา 32 17 53.13% 5 15.63% 5 15.63% 5 15.63% 32
15 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 39 16 41.03% 12 30.77% 3 7.69% 8 20.51% 39
16 โรงเรียนบ้านบางพระ 41 16 40% 8 20% 9 22.5% 7 17.5% 40
17 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 31 16 55.17% 8 27.59% 4 13.79% 1 3.45% 29
18 โรงเรียนบ้านท่าส้ม 51 16 32% 7 14% 15 30% 12 24% 50
19 โรงเรียนบ้านบางเป้า 36 16 48.48% 6 18.18% 6 18.18% 5 15.15% 33
20 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 32 16 51.61% 6 19.35% 6 19.35% 3 9.68% 31
21 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 28 15 55.56% 9 33.33% 3 11.11% 0 0% 27
22 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 46 14 31.82% 11 25% 9 20.45% 10 22.73% 44
23 โรงเรียนบ้านหนองหมอ 39 14 36.84% 8 21.05% 7 18.42% 9 23.68% 38
24 โรงเรียนบ้านบางสัก 34 13 39.39% 13 39.39% 3 9.09% 4 12.12% 33
25 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 26 13 56.52% 2 8.7% 3 13.04% 5 21.74% 23
26 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 18 13 72.22% 0 0% 3 16.67% 2 11.11% 18
27 โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 42 12 30% 8 20% 10 25% 10 25% 40
28 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 45 12 30% 7 17.5% 12 30% 9 22.5% 40
29 โรงเรียนวัดควนไทร 32 11 35.48% 3 9.68% 8 25.81% 9 29.03% 31
30 โรงเรียนบ้านเขากอบ 20 11 55% 1 5% 5 25% 3 15% 20
31 โรงเรียนบ้านคลองลุ 34 10 31.25% 7 21.88% 9 28.13% 6 18.75% 32
32 โรงเรียนบ้านสายควน 22 10 45.45% 7 31.82% 2 9.09% 3 13.64% 22
33 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 33 10 34.48% 6 20.69% 9 31.03% 4 13.79% 29
34 โรงเรียนบ้านบางหมาก 26 10 43.48% 5 21.74% 5 21.74% 3 13.04% 23
35 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 23 10 45.45% 5 22.73% 1 4.55% 6 27.27% 22
36 โรงเรียนบ้านพรุจูด 21 10 47.62% 4 19.05% 5 23.81% 2 9.52% 21
37 โรงเรียนบ้านพระม่วง 19 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 2 11.11% 18
38 โรงเรียนวัดห้วยนางวันครู (๒๕๐๑) 33 9 27.27% 7 21.21% 12 36.36% 5 15.15% 33
39 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 23 9 42.86% 5 23.81% 4 19.05% 3 14.29% 21
40 โรงเรียนบ้านดุหุน 22 9 42.86% 4 19.05% 3 14.29% 5 23.81% 21
41 โรงเรียนบ้านน้ำราบ 19 9 52.94% 3 17.65% 4 23.53% 1 5.88% 17
42 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 29 8 32% 10 40% 4 16% 3 12% 25
43 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 24 8 33.33% 9 37.5% 6 25% 1 4.17% 24
44 โรงเรียนบ้านฉางหลาง 19 8 44.44% 8 44.44% 2 11.11% 0 0% 18
45 โรงเรียนบ้านแหลมไทร 24 8 34.78% 7 30.43% 7 30.43% 1 4.35% 23
46 โรงเรียนบ้านพรุเตย 24 8 34.78% 5 21.74% 6 26.09% 4 17.39% 23
47 โรงเรียนบ้านไชยภักดี 21 8 40% 5 25% 5 25% 2 10% 20
48 โรงเรียนบ้านลำช้าง 21 8 42.11% 4 21.05% 6 31.58% 1 5.26% 19
49 โรงเรียนวัดบางดี 20 8 40% 4 20% 2 10% 6 30% 20
50 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 14 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
51 โรงเรียนบ้านควนหนองกก 14 8 57.14% 0 0% 3 21.43% 3 21.43% 14
52 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา 35 7 20% 12 34.29% 9 25.71% 7 20% 35
53 โรงเรียนวัดนาวง 25 7 28% 7 28% 6 24% 5 20% 25
54 โรงเรียนบ้านมดตะนอย 26 7 26.92% 5 19.23% 7 26.92% 7 26.92% 26
55 โรงเรียนบ้านโตน 21 7 33.33% 5 23.81% 7 33.33% 2 9.52% 21
56 โรงเรียนบ้านในปง 21 7 33.33% 5 23.81% 6 28.57% 3 14.29% 21
57 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 21 7 33.33% 4 19.05% 6 28.57% 4 19.05% 21
58 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 17 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 2 12.5% 16
59 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 13 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
60 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 22 7 33.33% 3 14.29% 6 28.57% 5 23.81% 21
61 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 20 7 35% 3 15% 6 30% 4 20% 20
62 โรงเรียนบ้านควนตัง 19 7 36.84% 3 15.79% 3 15.79% 6 31.58% 19
63 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 12 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
64 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 36 6 17.65% 13 38.24% 10 29.41% 5 14.71% 34
65 โรงเรียนหาดปากเมง 35 6 17.65% 10 29.41% 13 38.24% 5 14.71% 34
66 โรงเรียนบ้านต้นไทร 31 6 20% 10 33.33% 10 33.33% 4 13.33% 30
67 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 22 6 28.57% 8 38.1% 2 9.52% 5 23.81% 21
68 โรงเรียนบ้านควนเลียบ 29 6 22.22% 6 22.22% 7 25.93% 8 29.63% 27
69 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 21 6 28.57% 5 23.81% 5 23.81% 5 23.81% 21
70 โรงเรียนวัดเขา 20 5 25% 6 30% 5 25% 4 20% 20
71 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 18 5 29.41% 6 35.29% 4 23.53% 2 11.76% 17
72 โรงเรียนวัดวารีวง 20 5 26.32% 6 31.58% 3 15.79% 5 26.32% 19
73 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 21 5 23.81% 5 23.81% 4 19.05% 7 33.33% 21
74 โรงเรียนบ้านไสต้นวา 16 5 31.25% 4 25% 5 31.25% 2 12.5% 16
75 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 15 5 33.33% 4 26.67% 5 33.33% 1 6.67% 15
76 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 18 5 29.41% 3 17.65% 7 41.18% 2 11.76% 17
77 โรงเรียนบ้านน้ำพราย 17 5 29.41% 3 17.65% 7 41.18% 2 11.76% 17
78 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 17 5 29.41% 3 17.65% 6 35.29% 3 17.65% 17
79 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 16 5 31.25% 3 18.75% 5 31.25% 3 18.75% 16
80 โรงเรียนบ้านหลังเขา 20 5 25% 3 15% 4 20% 8 40% 20
81 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 11 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
82 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 9 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
83 โรงเรียนบ้านบางเตา 26 4 15.38% 10 38.46% 6 23.08% 6 23.08% 26
84 โรงเรียนบ้านไร่ออก 21 4 19.05% 10 47.62% 4 19.05% 3 14.29% 21
85 โรงเรียนบ้านท่าปาบ 22 4 19.05% 8 38.1% 4 19.05% 5 23.81% 21
86 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 20 4 20% 7 35% 8 40% 1 5% 20
87 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 15 4 26.67% 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 15
88 โรงเรียนบ้านวังหลาม 13 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 13
89 โรงเรียนบ้านซา 13 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 13
90 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 13 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 13
91 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 12 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
92 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 17 4 23.53% 4 23.53% 4 23.53% 5 29.41% 17
93 โรงเรียนวัดปากแจ่ม 15 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 14
94 โรงเรียนบ้านแหลม 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
95 โรงเรียนวัดไม้ฝาด 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
96 โรงเรียนบ้านป่ากอ 10 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
97 โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ 18 3 16.67% 7 38.89% 4 22.22% 4 22.22% 18
98 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 29 3 10.71% 5 17.86% 10 35.71% 10 35.71% 28
99 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 11 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 11
100 โรงเรียนบ้านบางคราม 14 3 23.08% 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 13
101 โรงเรียนวัดควนธานี 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
102 โรงเรียนบ้านคลองโตน 16 3 18.75% 2 12.5% 7 43.75% 4 25% 16
103 โรงเรียนบ้านโคกยาง 14 3 27.27% 2 18.18% 6 54.55% 0 0% 11
104 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 9 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 4 44.44% 9
105 โรงเรียนบ้านควนอารี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนกมลศรี 27 2 7.41% 11 40.74% 5 18.52% 9 33.33% 27
107 โรงเรียนวัดเขาพระ 26 2 8% 8 32% 10 40% 5 20% 25
108 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 17 2 11.76% 6 35.29% 8 47.06% 1 5.88% 17
109 โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 18 2 11.11% 5 27.78% 6 33.33% 5 27.78% 18
110 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
111 โรงเรียนบ้านหาดยาว 10 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
112 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
113 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 12 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
114 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
115 โรงเรียนบ้านผมเด็น 9 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
116 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
117 โรงเรียนบ้านลำแพะ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
118 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านป่าเตียว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
121 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว๒ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านปาเต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านหนองบัว 17 1 5.88% 9 52.94% 3 17.65% 4 23.53% 17
124 โรงเรียนบ้านวังลำ 15 1 6.67% 5 33.33% 4 26.67% 5 33.33% 15
125 โรงเรียนบ้านหัวหิน 8 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 0 0% 8
126 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 11 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
127 โรงเรียนบ้านจิจิก 9 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
128 โรงเรียนบ้านช่องลม 9 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 9
129 โรงเรียนบ้านไสบ่อ 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
130 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 9 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 9
131 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
132 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
133 โรงเรียนบ้านหนองมวง 11 1 9.09% 1 9.09% 5 45.45% 4 36.36% 11
134 โรงเรียนบ้านหนองราโพ 9 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 9
135 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 8 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
136 โรงเรียนบ้านแตะหรำ 7 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
137 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด๒ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
140 โรงเรียนบ้านจุปะ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
141 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
142 โรงเรียนบ้านช่องหาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด๓ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านแหลมไทร๒ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนประชาวิทยา1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านเขาโอน 16 0 0% 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 16
148 โรงเรียนวัดสิทธิโชค 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
149 โรงเรียนบ้านกันตังใต้ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านหนองยูง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]