ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ สพป.สงขลา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป.สงขลา เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลางา สพป.สงขลา เขต 3 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ สพป.สงขลา เขต 3 87 ทอง 4  
7 โรงเรียนสายชล สพป.สงขลา เขต 3 87 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป.สงขลา เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.สงขลา เขต 3 78 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน