ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป.สงขลา เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป.สงขลา เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ้านพังลา สพป.สงขลา เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป.สงขลา เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าชิง สพป.สงขลา เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านประกอบ สพป.สงขลา เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป.สงขลา เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป.สงขลา เขต 3 75 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน