ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป.สงขลา เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก สพป.สงขลา เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป.สงขลา เขต 3 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต 3 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป.สงขลา เขต 3 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอจะนะ สพป.สงขลา เขต 3 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป.สงขลา เขต 3 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป.สงขลา เขต 3 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย สพป.สงขลา เขต 3 54 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านปากบาง สพป.สงขลา เขต 3 52 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา สพป.สงขลา เขต 3 49 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป.สงขลา เขต 3 45 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านเคลียง สพป.สงขลา เขต 3 45 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.สงขลา เขต 3 42 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 สพป.สงขลา เขต 3 42 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.สงขลา เขต 3 38 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านแพร้ว สพป.สงขลา เขต 3 36 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป.สงขลา เขต 3 35 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป.สงขลา เขต 3 34 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าหมาก สพป.สงขลา เขต 3 33 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดช่องเขา สพป.สงขลา เขต 3 32 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป.สงขลา เขต 3 31 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดวังไทร สพป.สงขลา เขต 3 31 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 สพป.สงขลา เขต 3 30 เข้าร่วม 25  

หมายเหตุ : โรงเรียนบ้านคลองขุดทำไม่ครบ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน