ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป.สงขลา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ้านควนตานี สพป.สงขลา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป.สงขลา เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเทพา สพป.สงขลา เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพรุหวา สพป.สงขลา เขต 3 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป.สงขลา เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.สงขลา เขต 3 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนนท์ สพป.สงขลา เขต 3 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป.สงขลา เขต 3 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านล่องควน สพป.สงขลา เขต 3 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านกรงอิตำ สพป.สงขลา เขต 3 65 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน