ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป.สงขลา เขต 3 82.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโหนด สพป.สงขลา เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป.สงขลา เขต 3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ สพป.สงขลา เขต 3 80.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป.สงขลา เขต 3 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง สพป.สงขลา เขต 3 71.8 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว สพป.สงขลา เขต 3 71.4 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป.สงขลา เขต 3 71.2 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 70.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเคลียง สพป.สงขลา เขต 3 69.2 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป.สงขลา เขต 3 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ สพป.สงขลา เขต 3 67.75 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก สพป.สงขลา เขต 3 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดช่องเขา สพป.สงขลา เขต 3 64.6 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสวรรค์ สพป.สงขลา เขต 3 64 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน