ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสุโส๊ะ สพป.สงขลา เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป.สงขลา เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป.สงขลา เขต 3 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านลำลอง สพป.สงขลา เขต 3 57 เข้าร่วม 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน