ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป.สงขลา เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปริกใต้ สพป.สงขลา เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป.สงขลา เขต 3 72.8 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป.สงขลา เขต 3 72.4 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป.สงขลา เขต 3 68.6 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม สพป.สงขลา เขต 3 65.6 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป.สงขลา เขต 3 60.4 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน