ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป.สงขลา เขต 3 72 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป.สงขลา เขต 3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป.สงขลา เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนม้างอน สพป.สงขลา เขต 3 44 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป.สงขลา เขต 3 28 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านเคลียง สพป.สงขลา เขต 3 28 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต 3 24 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดประจ่า สพป.สงขลา เขต 3 22 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป.สงขลา เขต 3 18 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป.สงขลา เขต 3 14 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป.สงขลา เขต 3 10 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ สพป.สงขลา เขต 3 10 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.สงขลา เขต 3 8 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพป.สงขลา เขต 3 8 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป.สงขลา เขต 3 8 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน สพป.สงขลา เขต 3 4 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 สพป.สงขลา เขต 3 4 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป.สงขลา เขต 3 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน