สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74.25 เงิน 16 1. เด็กหญิงอัสมีเราะห์  วาโดะมะ
 
1. นางสาวฮาบีบ๊ะ  เล๊าะล่อ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงฮายาตี  เบ็ญสมัย
 
1. นายถาวร  มณีรัตน์