สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายปฏิวัฒน์  อารมณ์ฤทธิ์
 
1. นายระดม  ยอดบุญ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  จิตรครบุรี
2. เด็กหญิงเกศินี  สงรอง
 
1. นางอิสรา  แก้วพรหม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ็งแก้ว
 
1. นางวรรณี  จำนงค์