สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 54.48 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศิวดล  ศุกรวรรณ
2. เด็กชายอภินันท์  และแดง
 
1. นายสมพล  คงมา