สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวนิดา  ดาเระ
2. เด็กหญิงสาลินี  วรพินธ์
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  ยีริง
 
1. นางณาตยา  สุวรรณโณ
2. นางเรณู  คงมา