สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลักบ่อ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65.5 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงรอกีเยาะ  วอลี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จำเนียรสุข
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 62.75 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงนูรดียานา  ดารานีตาแล
 
1. นางสาวรูสนา  เดสุหลง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69.38 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนูรุลซูฮาดา  สามันดอลี
2. เด็กหญิงฟาซีลา  หะยีปูเต๊ะ
3. เด็กชายมะราวี  กาซอ
4. เด็กชายมูหัมมัดเตาฟิด  ดามัน
5. เด็กชายอับดุลเลาะ  กอดอแม
6. เด็กหญิงอารูนี  อิสัน
 
1. นางวรรณิดา  มณีอ่อน