สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงบารีย๊ะ  สาและ
 
1. นางเสาวภา  สุวรรณรักษ์