สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายธวัชชัย  หมันหมาด
2. เด็กชายมาดี  หอมะแอ
 
1. นายธวัชชัย  พรหมเทพ
2. นายอานันท์ทกร  ศรีประสม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์ดา  ทองดอเลาะ
2. เด็กหญิงพาตีเม๊าะ  โดยหมะ
 
1. นางสาวลำเยาว์  บุตรดินจา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนูรีตา  อาแด
2. เด็กหญิงฟารีดา  อาแด
3. เด็กหญิงไลลา  เล๊าะมอง
 
1. นางจำเนียร  สโมทานทวี
2. นางวาสนา  เกษตรกาลาม์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.26 ทอง 4 1. เด็กชายซุลกิฟลี  แห่เหล็ม
2. เด็กชายซุลฟักก้อร  ยีดือเระ
3. เด็กชายหมัดซอฟี  สาแหละ
4. เด็กชายอนัส  สะแลหมัน
5. เด็กชายอรัญ  หมะหมาน
6. เด็กชายอับดุลเราะหมาน  หมินเส็น
 
1. นายคิรีวัฒน์  แซ่ซู้
2. นางสาวณัฐติญา  โยงนิ
3. นายปิติ  เนาวรัตน์