สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงเมธปิยา  บรรจงรัตน์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เหมหลง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เทพกร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพชรเจิญ
3. เด็กชายฮาลิม  สะหลำมะ
 
1. นางสาวคอลีเยาะ  และนาหวัง
2. นางสาวอุษา  จุลฉพล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณนิสา  เงินกองแก้ว
2. เด็กชายโชดก  สองไชย
 
1. นางสาวนิสากร  และมุสอ