สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาจะแหน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กชายสุไลมาน  ต่วนสุหลง
 
1. นางชื่นใจ  เทพมณีไชย
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายซูกัรนัน  ปูลา
2. เด็กชายฟิรฮาน  มาหะ
3. เด็กชายอับดุลคอเด  สะนิ
 
1. นายอดุลย์  มาหะมะ
2. นายเอกสิทธิ์  ยาโงะ
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 64.2 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงซัลวา  สะนิ
 
1. นางสาวกะละโสม  มาดยู่สุข