สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 63.3 ทองแดง 12 1. เด็กชายดนุรุจน์  อีสอปูเต๊ะ
2. เด็กชายพัทยา  หมะสาสา
3. เด็กชายมะเดร์  มะนอสะ
4. เด็กชายยะยาห์  เปาะละ
5. เด็กชายยามีน  เจ๊ะฮะ
6. เด็กชายรุสลาง  สะหมานยะ
7. เด็กชายสกานต์  เจ๊ะมะ
8. เด็กชายเดะมะ  ยุดา
 
1. นางนฤมล  สุดสายเนตร
2. นายพิรุณ  เจริญศรี
3. นางเชาวนี  ชูมาปาน
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายตามีซี  ล่อเต๊ะ
2. เด็กชายนิวัน  ดาโอะ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอัซวัน  เจ๊ะฮะ
 
1. นางสาวปาหนัน  ลิประพันธ์
2. นางวิมล  จรูญสอน