สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงนาเดีย  เจะมุดอ
2. เด็กหญิงมาฟีน่า  หมานโต๊ะหีม
3. เด็กหญิงสุชิรา  แหละสม
 
1. นางต่วนซารียะห์  รานีสะ
2. นางสาวเพ็ญศรี  สุขสวัสดิ์