สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ขวัญมา
 
1. นางวัญเพ็ญ  อัศเดช
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  ศรีษะน้อย
 
1. นางอังคนา  อ่อนทอง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพชรรัตน์
 
1. นางอังคนา  อ่อนทอง
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายมะนาเซร์  เจะมิ
2. เด็กชายวิทยา  สำเภาทอง
 
1. นางอังคนา  อ่อนทอง