สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายครรชิต  แก้วเจริญ
 
1. นางรุ่งนภา  ไชยถาวร
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิชุดา  จันทร์อ่อน
 
1. นางรัถยา  ยอดพรหมทอง
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.25 เงิน 14 1. เด็กหญิงอัญชลี  ติ้งประสม
 
1. นางรัถยา  ยอดพรหมทอง
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กชายเกริกชัย  แก้วเจริญ
 
1. นางรุ่งนภา  ไชยถาวร