สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงสมจิตร  บาเห็มตัดสา
 
1. นางสาวจิรวดี  จันทร์เส้ง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงซากีย๊ะ  มันนะ
 
1. นางสาวจิรวดี  จันทร์เส้ง