สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนูไรดา  หมะหยะ
2. นางสาวรอฮานี  โดยหมะ
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ดาลี
4. เด็กหญิงอาซีซ๊ะห์  ตาเห
5. เด็กหญิงฮุซนี  โตะหัด
 
1. นางสาวนัสรียะห์  อะลีหะ
2. นางสาววีรยา  อาแว
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายนาซีรา  โดยหมะ
2. เด็กหญิงนูรีซา  อาบ๊ะ
3. เด็กหญิงสุนิตา  แอสาเมาะ
 
1. นางสาวดวงจิต  ทองคำ
2. นางสาวสริญญา  เบ็ญโสะ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงซูไรดา  ปาแน
2. เด็กหญิงดียาณา  และนอ
3. เด็กหญิงรอฮีหม๊ะ  แมเราะดำ
 
1. นางสาวจิรวดี  จันทร์เส้ง
2. นางสาวสุกัญญา  เมฆนิติ