สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทุ่งข่า สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิจิตรา  สายบัวคำ
 
1. นางกัลยา  เพ็งเซะ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 56.8 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจันทิมา  แก้วพะโยม
2. เด็กชายเขตต์ตะวัน  ไฝเสน
 
1. นางวาสนา  ราชหนู