สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฆอซาลี  เส็นสาแร๊ะ
 
1. นางณัฐวดี  พ่อนุ้ย
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกินรี  โส๊ะหลี
2. เด็กหญิงนาเดียร์  เหมอุดม
3. เด็กหญิงวรรณา  ยีตำ
 
1. นางจินตนา  จันทรัตน์
2. นางย่ามีล๊ะ  เบ็ญร่าหีม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงมารีนี  ขรีด่าโอีะ
2. เด็กหญิงอธิชา  แตงเทศ
 
1. นายวรวุธ  โขมพัตร