สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกินรี  โส๊ะหลี
2. เด็กหญิงนาเดียร์  เหมอุดม
3. เด็กหญิงวรรณา  ยีตำ
 
1. นางจินตนา  จันทรัตน์
2. นางย่ามีล๊ะ  เบ็ญร่าหีม