สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงมารีนี  ขรีด่าโอีะ
2. เด็กหญิงอธิชา  แตงเทศ
 
1. นายวรวุธ  โขมพัตร