สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสม็อง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงอารีณา  จิใจ
 
1. นายเชาวลิต  ยอดสุวรรณ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรไอนี  ลือโม๊ะ
 
1. นายเชาวลิต  ยอดสุวรรณ์