สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแพร้ว สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงดาวเรือง  หมีนสัน
2. เด็กชายดุชดี  เหมเย๊ะ
3. เด็กหญิงรอมบีย๊ะ  ร่าหนิ
 
1. นางอัสมา  สู้หลง
2. นางฮาสาน๊ะ   เจ๊ะนิ