สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแพร้ว สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78.25 เงิน 9 1. เด็กชายบุรฮาน  หลีปุ่ม
 
1. นางสุรัต  ไชยรัตน์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงซารีน่า  หีมหมัน
2. เด็กหญิงทิวาพร  หนีสะเก็ม
3. เด็กหญิงธนัชพร  อะเหล๊าะ
4. เด็กหญิงฟาดีล๊ะฮ์   ดอเล๊าะ
5. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ร่าหนิ
6. เด็กหญิงสุธินี  เดเจ๊ะหวัง
7. เด็กหญิงอาริษา   พรหมใหม่
8. เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  ดอเล๊าะ
 
1. นางรัญจวน  ธรรมเดชศักดิ์
2. นางสุรัต  ไชยรัตน์
3. นางฮาสาน๊ะ   เจ๊ะนิ