สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำลอง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73.09 เงิน 6 1. เด็กชายบูราฮาม  หะยีและ
2. เด็กชายอหมัดบัยฮากี  ดอเล๊าะ
 
1. นางสาวสาลูม๊ะ  เอียดแอ
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายมะยูโซ๊ะ  ดะแม็ง
2. เด็กชายอาลียัส  สะมะแอ
 
1. นางสาวสาลูม๊ะ  เอียดแอ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 17 1. เด็กชายไซฟุดดีน  มะตีเยาะ
 
1. นางประจบ  รักษ์วงศ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายตรัสมีซี  มอลอ
2. เด็กชายสาปีอี  ดามะ
 
1. นายมูฮัมหมัด  เตะ