สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำลอง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายตรัสมีซี  มอลอ
2. เด็กชายสาปีอี  ดามะ
 
1. นายมูฮัมหมัด  เตะ