สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำลอง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73.09 เงิน 6 1. เด็กชายบูราฮาม  หะยีและ
2. เด็กชายอหมัดบัยฮากี  ดอเล๊าะ
 
1. นางสาวสาลูม๊ะ  เอียดแอ