สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรุหวา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงโรสมา  ราแดง
 
1. นางสาวกัญชนา  ยามา
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 50.69 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายบูคอรี  สอเด
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  บินดุเหล็ม
 
1. นางสาววันระหยา  เหรียญนุ้ย