สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรุหวา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 66.11 ทองแดง 8 1. เด็กชายฟูอาร์ท  แมงทอง
2. เด็กชายมะราวี  สาละ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดรุสลี  ลาเต๊ะ
4. เด็กชายรณชัย  หมัดเกะ
5. เด็กชายรีดูวัน  มูดอ
6. เด็กชายศรัณ  แหล๊ะเหม
7. เด็กชายอนัส  หลำแหละ
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  และสา
 
1. นายวิสูตร  ไชยสุริยา